Πληροφορίες σχετικά με το Copyright


Πνευματικά δικαιώματα

Οι εμφανιζόμενες αγγελίες στα αποτελέσματα αναζήτησης του CityList εισάχθηκαν απο ανθρώπους στους οποίους το CityList δεν ασκεί έλεγχο και οι οποίες είνα ταξονομημένες αυτόματα, χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Το CityList δεν φέρει ευθύνει για το περιεχόμενο των αγγελιών ή ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του ή συνδέονται διαδυκτιακά μέσω CityList.grTM

Γενικές πληροφορίες

Οποιαδήποτε πληροφορία μη καταχωρημένη στην παράγραφο "Πνευματικά δικαιώματα" αποτελεί πνευματικό δικαίωμα 2006-2019 Verthink S.r.l, η οποία και είναι ο νόμιμος κάτοχος.

Verthink S.r.l.

Headquarters: Via Ottaviano, 6 - 00192 Roma (RM) - Italy
VAT identification number: 00857850945
Issued and fully paid-up share capital: euro 10.000,00
Phone: +39 06.83.39.39.33 - Email: info@verthink.com